Menu

Your Name

Your Name

Your Name

Your Name

હેપ્પી નવરાત્રી GIFs

Heppi navaratri

  • હેપ્પી નવરાત્રી GIFs
લાલ રંગની ચુનરીથી સુશોભિત માતાનો દરબાર, પ્રસન્ન મન, ધબકતું જગત, માતા નાનકડાં પગલાં સાથે તમારા દ્વારે આવી, નવરાત્રી પર્વની તમને શુભકામનાઓ!!


હેપ્પી નવરાત્રી GIFs

Navratri is the festival, which is devoted to the worship of Goddess Shakti. It is the celebration for nine-day, during these nine days, people worship and pray to Goddess Shakti. Navratri has special significance in Hindu Religion and one of the most awaited festivals across the country. Even before the start of this festival, we can see the excitement and joy of the occasion. These days people are engrossed in the devotion of faith and perform their aarti and bhajan. On the day of Ashtami or Navami, 9 girls are treated as mothers, they eat them and tilak and touch their feet. Share Our Website GIF Animation Link and Image with name on it to your friend and family. happy navratri wishes, happy navratri GIFs, happy chaitra navratri. Share Navratri Wishes, Greeting Cards, Quotes, Message (SMS) and More on Diwali-Wishes.com. Diwali-Wishes.com to Create Greeting card, GIF Wishes and Wishes message For All Festivals and Special day occasions like Diwali, New year, Raksha bandhan, Friendship Day to Share Wishes, Greeting Card and Quotes Message with Your Best Friends, Family, Husband - Wife, Relatives and Colleagues.

Popular Card...